با انواع روش هاي درمان بيماريهاي نشيمنگاه آشنا شويد

 
 
روش هاي درمان هموروئيد
| نظرات (0)

در درمان هموروئيد با ليزر، ليزر در واقع براي ايجاد بافت اسكار به كار مي رود و اين كار باعث قطع خون رساني به بافت هموروئيد مي‌ شود و در نهايت باعث كاهش هموروئيد و از بين رفتن آن مي شود. بافت اسكار نيز براي جلوگيري از هموروئيد آينده از طريق تقويت ديواره‌ اي مقعد عمل مي‌ كند و در نتيجه باعث مي‌ شود كه رگ‌ ها دچار التهاب نشوند و هموروئيد رشد نكند.

براي درمان هموروئيد با ليزر نمي توان هزينه معيني را اعلام كرد، دكتر و پزشك متخصص بيمارهاي مقعدي نوع هموروئيد را بررسي و معاينه مي كند و بر اساس ميزان رشد و وضعيت بيماري هزينه درمان هموروئيد با ليزر را تعيين مي كند.

مسئله خيلي مهم در باره هزينه فقط مبلغ پرداختي نيست و شامل عوامل زيادي است كه اين عوامل هزينه واقعي درمان را مشخص مي كند. اين عوامل را مي توان به صورت زير بيان كرد.

  

درمان هموروئيد با ليزر چگونه است؟

اغلب افرادي كه از هموروئيد رنج مي‌ برند به دنبال درماني براي تسكين درد و ناراحتي خود هستند كه معمولا با شرايط خودشان همراه باشد. مناسب‌ ترين روش درماني، به نوع و شدت هموروئيد، بستكي دارد و با توجه به آنها تغيير مي كند. در موارد خفيف هموروئيد، درمان ممكن است شامل حمام Sitz، كمپرس سرد، رژيم غذايي و تغيير شيوه زندگي يا داروهاي موضعي باشد.

براي موارد پيشرفته‌ تر هموروئيد، زماني كه علائم شديد و درد و ناراحتي زندگي روزمره شما را مختل مي كند، روش‌ هاي تهاجمي‌ تر درمان ممكن است مورد نياز باشند. يكي از اين روش‌ ها كه در سال‌ هاي اخير محبوبيت يافته‌ است درمان هموروئيد با ليزر است.

در درمان هموروئيد با ليزر، پزشك از پرتو كوچك نور براي تبخير يا excise بافت هموروئيد استفاده مي‌ كند. در واقع با ليزر دو نوع درمان هموروئيد وجود دارد. درمان هموروئيد با ليزر چگونه است و برداشتن هموروئيد با ليزر.

در درمان هموروئيد با ليزر، ليزر در واقع براي ايجاد بافت اسكار به كار مي رود و اين كار باعث قطع خون رساني به بافت هموروئيد مي‌ شود و در نهايت باعث كاهش هموروئيد و از بين رفتن آن مي شود. بافت اسكار نيز براي جلوگيري از هموروئيد آينده از طريق تقويت ديواره‌ اي مقعد عمل مي‌ كند و در نتيجه باعث مي‌ شود كه رگ‌ ها دچار التهاب نشوند و هموروئيد رشد نكند.

در برش ليزر، پرتو ليزر در واقع براي تبخير هموروئيد به كار مي‌ رود. بافت هموروئيد كاملا خارج مي شود. فوايد زيادي براي استفاده از درمان ليزر در هموروئيد وجود دارد.

جراحي ليزري باعث درد كمتري پس از عمل مي‌ شود و زمان ريكاوري كوتاه‌ تري از ديگر روش‌ هاي درمان هموروئيد مانند جراحي هموروئيد معمولي يا هموروئيدكتومي دارد.

 

 هزينه درمان هموروئيد با ليزر چقدر است؟

براي درمان هموروئيد با ليزر نمي توان هزينه معيني را اعلام كرد، دكتر و پزشك متخصص بيمارهاي مقعدي نوع هموروئيد را بررسي و معاينه مي كند و بر اساس ميزان رشد و وضعيت بيماري هزينه درمان هموروئيد با ليزر را تعيين مي كند.

مسئله خيلي مهم در باره هزينه فقط مبلغ پرداختي نيست و شامل عوامل زيادي است كه اين عوامل هزينه واقعي درمان را مشخص مي كند. اين عوامل را مي توان به صورت زير بيان كرد.

الف- صرفه جويي در وقت و زمان بيمار در جراحي با ليزر در اولويت است و بيمار بر عكس جراحي سنتي مجبور نيست پروسه هاي عجيب و غريب بيمارستاني را طي كند. درباره ليزر هيچ كدام از پروسه هاي جراحي سنتي وجود ندارد و وقت و هزينه اي از اين بابت از بيمار گرفته نمي شود. بعد از درمان نيز بيمار مجبور به بستري شدن و استراحت در منزل نيز نيست. اين عامل مي تواند هزينه درماني را نسبت به جراحي سنتي در مرحله كمتري قرار بدهد.

ب- كمتر بودن درد و خونريزي در عمل با ليزر در مقايسه با روش جراحي سنتي عامل ديگري است كه بر روي هزينه درمان نيز تاثير مي گذارد.

پ- در جراحي سنتي نياز به بيهوشي عمومي يا نخاعي است كه اين مورد و هزينه هاي آن نيز در روش درمان با ليزر حذف مي شود.

در بسياري از بيمارها تا هنگامي كه بيمار معاينه نشود نمي توان بيماري را به صورت درست تشخيص داد و روش درماني موثري را براي آن تجويز نمود. بنابراين از قبل نمي توان درباره هزينه درمان هموروئيد با ليزر چقدر استاظهار نظر قاطعي كرد. زيرا در برخي ماقع علائم بيماري در افراد مختلف متفاوت است و هر بيماري نياز به درمان خاصي دارد كه بنابرآن هزينه درماني نيز محاسبه مي شود.

 

چگونگي درمان هموروئيد با ليزر

هموروئيد گشادي عروق مقعدي است و مانند توده‌ هاي غير طبيعي هستند كه باعث سه علامت شايع درد، خونريزي و يا حملات مكرر التهابي و پرولاپس مي‌ شوند. هموروئيد در اين بيماران يكسان نيست، برخي از آنها با درد كم و برخي ديگر با دردهاي غيرقابل تحملي همراه هستند. انواع هموروئيد در هر مرحله اي نياز به كمك پزشكي دارند تا به مرحله پيشرفته كشيده نشوند.

امروزه از روش‌هاي ليزري براي درمان مراحل مختلف هموروئيد استفاده مي كنند كه ۸۵ درصد بيماران هموروئيد در كمتر از پنج دقيقه درمان مي شوند و به سر زندگي خود برمي گردند. چگونگي درمان هموروئيد با ليزر شامل هيچ گونه برش يا برداشتن بافت نيست، بلكه فقط با استفاده از سطح ليزر يا سوزاندن همراه است. درمان هموروئيد با ليزر بهترين پيشرفتي است كه در درمان هموروئيد در دهه گذشته رخ داده است. آسان، بدون درد، سريع و بسيار موثر با نتايج دايمي است، همه بيماران مي‌ توانند در همان روز درمان به كار و فعاليت‌ هاي روزمره عادي خود بازگردند.

۱۵ درصد بيماران مبتلا به هموروئيد از زمان مراجعه به كلينيك يا پزشك متخصص نياز به برداشتن هموروئيد با ليزر دارند. پس از درمان بيمار، پرستار چند دستورالعمل ساده را به بيمار مي دهد و يك نسخه براي چند دارو و يك قرار ملاقات پس از آن را تنظيم مي كند.

 

شرايط درمان هموروئيد با ليزر

يكي از انواع هموروئيد، هموروئيد خارجي است كه بخشي از شرايط درمان هموروئيد با ليزر توسط پوست مقعد پوشانده مي‌ شود، در حالي كه در هموروئيد داخلي مخاط در درون مقعد ايجاد مي شود. در هموروئيد خارجي اين مخاط به خارج از كانال مقعد كشيده مي شوند و مي‌ توانند در اندازه هاي متفاوت ظاهر شوند. برخي از آنها به قدري بزرگ هستند كه كاملا دور مقعد را احاطه مي‌ كنند.

آنها پس از بارداري رايج هستند و نياز به درمان ليزري دارند. زيرا آنها يك تحريك‌ كننده مداوم هستند و باعث خارش و سختي در پاكسازي ناحيه مقعد مي‌ شوند. گذشته از آنها، آنها حالتي ناخوشايند و خجالت‌ آور دارند.

پرتو ليزر با عبور جريان الكتريكي قوي از يك لوله آب‌ بندي شده حاوي يكي از چندين گازها ايجاد مي‌ شود. در ليزر از دي‌ اكسيد كربن ( CO۲ ) استفاده مي‌ شود. جريان الكتريكي، دي‌ اكسيد كربن را به واكنش در مي آورد تا يك پرتو باريك نور توليد كند. براي اينكه جراح بتواند پرتو ليزر را مشاهده كند: اشعه ليزر از يك سري آينه عبور مي‌ كند كه جراح از آن استفاده مي‌ كند.

دليل استفاده از ليزر دي‌ اكسيد كربن اين است كه گازهاي مختلف پرتوهاي مختلفي را با خواص متفاوت توليد مي‌ كنند. اين ليزر از دو محيط استفاده مي‌ كند، يك اشعه باريك براي برش و يك اشعه وايد براي تبخير هموروئيد.

در حالت برش، آب‌ بندي اشعه و coagulates باعث تقسيم بافت‌ ها مي شود، كه بسيار ملايم‌ تر از قيچي جراحي است، و پرتو تنها به بخش كوچكي از بافت نفوذ مي‌ كند، به اين ترتيب به ساختارهاي زيرين آسيبي نمي رسد.

در حالت بخار شدن (تبخير)، پرتو ليزر به سادگي هموروئيد را بخار مي‌ كند و يك اسكار و زخم خشك كوچك را به جا مي گذارد. اين كار با قيچي جراحي انجام نمي‌ شود. به همين دليل هموروئيد مي‌ تواند با ليزر، به طور كامل و با آسيب بافت كم‌ تر درمان شود.

 

درمان هموروئيد با ليزر قيمت

برش ليزري زخم هموروئيد به همان صورتي كه برش داده، ترميم مي يابد. بنابراين مجبور نيستيد با خونريزي و احتمال عفونت ديگري برخورد كنيد. همچنين شانس كمتري براي ايجاد عوارض وجود دارد و شانس كمتري براي بستري شدن بيمارستاني در اين روش وجود دارد. بيشتر بيماران پس از عمل ليزر به خانه مي‌ روند و نيازي به درمان كمي بعد از درمان دارند.

همچنين خطر مبتلا شدن دوباره به هموروئيد كمتر است، و اين يعني درمان هموروئيد با ليزر، قيمت كمتري از ساير درمان‌ هاي هموروئيد دارد.

اگر هموروئيد شما در مراحل اوليه خود قرار دارد، هميشه بهتر است درمان كمتر تهاجمي تر مانند داروها، رژيم غذايي و تغيير سبك زندگي را امتحان كنيد. اما اگر هموروئيد به دارو پاسخ نمي دهد يا به مرحله پيشرفته تري رسيده است كه علائم آن زندگي عادي و روزمره شما را مختل مي كنند، يكي از روش‌ هاي درماني ليزري ممكن است براي شما مناسب باشد.

ليزر در درمان هموروئيد با ليزر قيمت بسيار موثر است و مي‌ تواند به شما كمك كند با حداقل زمان استراحت به زندگي روزمره خود برگرديد. اگر به طور جدي درمان ليزر را براي درمان هموروئيد مدنظر داريد، هميشه مزايا و معايب آن را از پزشك بپرسيد. او مي‌ تواند به شما بگويد كه آيا درمان ليزر براي شرايط هموروئيد شما مناسب است يا خير.

 

هزينه هاي درمان هموروئيد با ليزر

اولين نكته اي كه درباره هزينه هاي درمان هموروئيد با ليزر بدانيد اين است كه اين درمان مشمول بيمه نمي شود. در قانون بيمه بيان شده كه درمان هاي سرپايي و بدون بستري شدن كمتر از شش ساعت و بدون بيهوشي نمي توانند از حق بيمه استفاده كنند.

پس اگر كسي مدعي شد كه درمان با ليزر بيمه دارد و شما مي توانيد از آن استفاده كنيد با شك و ترديد با او برخورد كنيد و مطمئن باشيد كه كاسه اي زير نيم كاسه است.

دومين نكته درباره هزينه درمان هموروئيد با ليزر اينكه درمان ليزر از درمان جراحي هزينه زيادتري ندارد و اين فكر نيز كاملا اشتباه است. شما اگر كل هزينه هاي عمل جراحي را از لحظه وارد شده به بيمارستان تا زمان ترخيص محاسبه كنيد و آن را با هزينه هاي عمل با ليزر مقايسه كنيد خواهيد دانست كه چه تفاوت قيمتي بين اين نوع درمان وجود دارد. البته حق بيمه اي كه شركت هاي بيمه به بيمارستان ها مي پردازند را نيز مدنظر داشته باشيد. اين مورد درباره كلينيك هاي عمل با ليزر لحاظ نمي شود.

شما در عمل درمان هموروئيد با ليزر وقتي را از دست نمي دهيد. هيچ گونه نيازي به بستري شدن نداريد. هيچ گونه كار اداري و آزمايشي انجام نمي دهيد.

احساس درد كمتري داريد و خونريزي در عمل با ليزر در مقايسه با جراحي سنتي و زمان بهبودي كمتري داريد.

در جراحي معمولي به همراه شما بايد يك شخص ديگر حضور داشته باشد و اين خود هزينه اضافي است. در حالي كه در درمان ليزر اينگونه نيست خودتان مي توانيد با پاي خودتان به كلينيك تشريف بياوريد و با پاي خودتان نيز آنجا را ترك كنيد.

بايد گفت كه تا بيمار معاينه كامل نشود، نميتوان درباره نيازهاي درماني او حرف زد. درمان هموروئيد با ليزر نيز بايد توسط متخصص توصيه شود . بعد از آن مي تواند درباره هزينه هاي درماني آن صحبت كرد. اما مطمئن باشيد كه هزينه ريالي و زماني و فردي آن در مقايسه با جراحي بيمارستاني خيلي پايين تر است.:: موضوعات مرتبط: هموروئيد

:: برچسب‌ها: ،
نویسنده : مهان
تاریخ : ۱۰ تير ۱۳۹۷
زمان : ۰۶:۳۵:۴۷
[ ]


 

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم / قالیشویی در رشت  /سایت ایرونی / عکاسی صنعتی / بازی اندروید  / telegram channel subscribers / چت روم / خدمات گرافیک فیلابی / دستگاه حضور و غیاب / باران چت / سایت پیش بینی و شرط بندی فوتبالترفند بازی انفجار / اخبار جدیدکسب درآمد از بازی حکم آنلاین